Vogels profiteren van nieuwe inrichting Bargerveen


De ingrepen in het Bargerveen slaan aan bij de vogels. De aanleg van waterbuffers en leemdijken blijken gunstig voor insecten als vlinders en libellen, en dus ook voor vogels. Zo bleek uit tellingen van Boswachter Erik Bloeming: “Het jaar 2020 was een interessant vogeljaar”.