Vooraankondiging pachtuitgifte 2021


Prolander heeft gronden van de provincies Drenthe en Groningen in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en percelen die aangekocht zijn om nieuwe natuur te realiseren, binnen het Natuurnetwerk Nederland. Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden. De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor pacht voor het seizoen 2021 is vanaf 1 mei 2020 mogelijk via een digitaal formulier voor belangstellingsregistratie op onze website. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september 2020 inschrijven.

Het formulier voor belangstellingsregistratie staat vanaf 1 mei 2020 op onze website.

Bekijk de uitgangspunten voor de pachtuitgifte 2021 voor beide provincies.

Lees het bericht ‘Provincie gaat gronden duurzamer beheren’ van de provincie Groningen