Water vindt haar weg in het Oostervoortsche Diep


Sinds drie weken wordt er hard gewerkt in het Oostervoortsche Diep. In het beekdal wordt flink gegraven en rijden machines af en aan. Het doel is een natuurlijker beekdal met een meanderende beek te realiseren. Hierdoor kan bij pieken in de waterafvoer water vastgehouden worden zodat benedenstrooms minder wateroverlast plaats vindt. Dit beekdal draagt dus een steentje bij aan de waterveiligheid en is de ontbrekende schakel tussen het reeds ingerichte deel van het Oostervoortsche Diep en het Groote Diep.

Beekherstel in volle gang

De gegraven beek, is veel kleiner dan de huidige watergang, die binnenkort gedempt gaat worden. Met het graven van de nieuwe beek en het verwijderen van obstakels zullen met name vissen en kleine diertjes gaan profiteren van het beekherstel. De nieuw gegraven beek heeft nu nog rechte oevers. Maar dit zal nog veranderen doordat het stromende water een uitslijtend en opslibbend effect heeft. Door dit effect kunnen water- en oeverplanten gaan groeien en zal er een natuurlijk geheel ontstaan.

Ook goede waterstanden voor de landbouw

Voor het omliggende landbouwgebied wordt een gemaal gebouwd. Ook worden er nieuwe kades en afwateringssloten aangelegd. Een speciale stuw (knijpstuw) zorgt ervoor dat water tijdelijk in het gebied kan worden vastgehouden bij overvloedige regenval. Door het gemaal heeft de landbouw geen overlast van teveel of te weinig water zonder dat daarbij de natuur verdroogt.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2018 afgerond worden. Lees verder over dit project.