Webinars over belangrijke ontwikkelingen in gebiedsontwikkeling


In het kader van het 5-jarig Lustrum organiseert Prolander onder het motto Liefde voor het Landschap 3 online kenniswebinars voor professionals die werken aan gebiedsontwikkeling.

We delen kennis en halen inspiratie op. In het eerste gedeelte delen prominente sprekers uit het werkveld hun visie op belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied. In het tweede deel vertelt een van onze projectleiders hoe zij hier in de dagelijkse praktijk in projecten mee omgaan. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en dilemma’s die we tegenkomen gaan we hierover in gesprek met de aanwezigen. Op deze pagina leest u meer over de inhoud van de webinars, de experts en vindt u de link om u aan te melden.

Webinar: Landschap als speelveld van participatie

Dinsdag 8 juni van 12:30 tot 14:00 uur

We hebben in ons werk te maken met veel verschillende partijen, participatie is dan ook essentieel in onze werkwijze. De mondige burgers hebben meningen over het landschap die belangrijk zijn. Daarom doen we geen voorlichting met vragenuurtje, maar komen we samen met alle betrokkenen tot het beste plan. Maar zorgt participatie ook voor draagvlak? En hoe betrekken we bijvoorbeeld de jongeren die niet naar onze zaaltjes komen? Participatie: iedereen vóór, maar hoe dan?

Expert

Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie, neemt ons mee in participatie. Hoe werkt het? En welke beweging wil je eigenlijk op gang krijgen? Is het dan een goede oplossing om mensen te vragen voor (digitale) bijeenkomsten, of zijn er betere manieren van communicatie die ook voor participatie zorgen?

Met haar achtergrond als journalist en communicatieadviseur houdt Marion zich al jaren bezig met participatie in ruimtelijke projecten. Als adviseur, procesbegeleider en als gespreksleider was ze betrokken bij tal van projecten in het hele land. Marion werkt in opdracht van overheden en van private partijen. Ze spreekt regelmatig over de mogelijkheden en grenzen van goede participatie. Recent was zij betrokken bij een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar participatie bij verduurzamingsprojecten

Zuidelijk Westerkwartier

Prolander projectleider Ernst-Jan Cornelius laat zien hoe hij invulling geeft aan participatie bij het herinrichten van het Zuidelijk Westerkwartier. Hier stond Prolander voor een grote uitdaging wat betreft natuur en waterberging. Hoe betrek je inwoners hierbij? Niet met het maken van een plan en simpelweg de streek hiervan voorlichten. Maar met 40 ‘Schetssessies’ om de betrokkenen mee te nemen in het gebiedsproces. De sessies waren arbeidsintensief. Maar die tijdsinvestering verdien je later ruimschoots terug en draagt bij aan een betere sfeer. Ruimtelijk Ontwerper Martin van Dijken deelt in het webinar de succesfactoren en valkuilen van een schetssessie.

Marion en Ernst-Jan delen hun visie op participatie en laten zo hun Liefde voor het Landschap zien. Ze gaan met elkaar in gesprek en met de online deelnemers.

Wilt u hier ook bij zijn? Aanmelden voor het webinar kan via dit aanmeldformulier.

Webinar: Landschap om je thuis te voelen

Dinsdag 15 juni van 12:30 tot 14:00 uur

Prolander richt het landelijk gebied in voor de toekomst, maar de ondergrond waarop we dat doen, is onze geschiedenis. (Be)leefbaarheid, herkenbaarheid, het streekeigene, zijn daarbij heel belangrijk geworden. Hoe verbinden we het verleden met onze inrichtingsopgaven? Hoe bouwen we aan een toekomstig landschap waar bewoners en recreanten van kunnen genieten? Hoe zorgen we dat het landschap het locale verhaal blijft vertellen? En dat we, als we daar wandelen, fietsen, kanoën, dat verhaal zien en snappen?

Expert

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek (RUG) neemt ons mee in de ontwikkelingen als het gaat om thuisvoelen in het landschap. Hoe verbinden we de ecologie die vaak dwingend lijkt, met de historische biografie van het landschap. Hoe sluiten we aan bij de belevingswereld van de bewoners/gebruikers en hoe gebruiken we hun kennis van het gebied en de geschiedenis? Wat betekent dat voor onze planprocessen en de onderzoeken die we daarbij doen?

Theo Spek is hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij leidt daar de masteropleiding Landschapsgeschiedenis en begeleidt promovendi bij hun fundamentele onderzoek naar het Nederlandse landschap.  Naast zijn reguliere werk heeft hij diverse bestuurs- en adviesfuncties op het terrein van Nationale Parken, natuur- en landschapsbeheer en Europees erfgoedbeleid. In de afgelopen dertig jaar was hij nauw betrokken bij onderzoek en advisering in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Drentsche Aa

Prolander-Projectleider Hans Verhoogt vertelt hoe Prolander aan de slag is in de Drentsche Aa, waar we het beste plan maken voor een nieuw landschap vanuit een brede waaier aan belangen en wensen en met respect voor het verleden. Hoe is hij en zijn team aan de slag met organisaties en bewoners in de plannenmakerij, en met welke krachtenvelden heeft hij te werken, in het mooiste en meest gave beekdal-landschap van Nederland? Welke uitdagingen ziet hij als het gaat om bouwen aan een landschap om je thuis te voelen, nu en straks?

Theo en Hans delen hun visie op gebiedsontwikkeling en laten zo hun Liefde voor het Landschap zien. Ze gaan met elkaar in gesprek en met de online deelnemers.

Enthousiast geworden? Aanmelden voor het webinar kan via dit aanmeldformulier.

Webinar: Transitie in het landelijk gebied

Dinsdag 22 juni van 12:30 tot 14:00 uur

Prolander richt het landelijk gebied in voor de toekomst, in een tijd dat er hier ongekend veel te gebeuren staat. Soms nieuwe ontwikkelingen, soms bestaande die urgenter zijn geworden. Maar het is veel en het is tegelijk en de impact op het landschap is soms fors. En die impact leidt zelden tot applaus… Hoe gaan we dit doen en hoe houden we iedereen aan boord?

Expert

Bijzonder Hoogleraar Transitie in Stad en Regio Gert-Jan Hospers (Radboud Universiteit) verkent met ons hoe mensen reageren op transities in het landschap, of het nu gaat om toeristificatie of klimaatadaptatie. Wat kunnen we leren van andere landen, zoals Duitsland, Engeland en Denemarken, waar ingrijpende veranderingen in het landschap ook aan de orde zijn?  En wat betekent het voor het landschap dat we door corona massaal ommetjes zijn gaan maken? Gert-Jan laat ons anders kijken naar het landschap in verandering.

Prof.dr. Gert-Jan Hospers is naast bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit, ook directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. In zijn onderzoek, onderwijs en lezingen houdt Gert-Jan zich bezig met de intrigerende vraag wat plekken met ons doen. Ook schrijft hij regelmatig over zijn vakgebied. Zo publiceerde hij ‘Geografie en gevoel’ (2013), ‘Slimme streken: de kracht van het platteland’ (2018) en ‘De wereld van de stad’ (2021).

Bargerveen-Schoonebeek

Prolander-Projectleider Jacomijn Pluimers vertelt hoe ze in het Bargerveen aan de slag is met Buffer Zuid. Dat gaat niet over het realiseren van natte natuur; dat is bekende kost. De vraag is; hoe richten we een gebied in met een opgave voor natuur én een ambitie om het gebied een (economische) impuls te geven mét toekomstperspectief. Hoe verbind je opgaven en belangen? Wat biedt het instrument landinrichting ons? Hoe kom je aan nieuwe en betaalbare inrichtingsideeën (Battle of Concepts). Waarbij ook een natuurbegraafplaats en zonnepanelen op water langskomen, én ook weer afvallen. Een boeiende ontdekkingsreis hoe je in de uitvoering inspeelt op transities.

Gert-Jan en Jacomijn delen hun visie op transitie in gebiedsontwikkeling en laten zo hun Liefde voor het Landschap  Ze gaan met elkaar in gesprek en met de online deelnemers.

Inschrijven kan via dit aanmeldformulier.