Week van het Bargerveen op RTV Drenthe


Deze week (week 23) is de Week van het Bargerveen op RTV Drenthe. Met elke dag een uitzending van de rond de 6 minuten, die vervolgens aan het eind van de week voortdurend worden herhaald. Het thema van deze Week is: ‘wat gebeurt er allemaal in het Bargerveen…’

Aan de orde komen achtereenvolgens de Buffer Noord, de Buffer Weiteveen, de Buffer Zuid, de nieuwe Schaapskooi en de fiets- en wandelpaden in samenwerking met Duitsland. Projectleider Bert van Guldener geeft uitgebreid toelichting op de werkzaaheden. Ook Gedeputeerde Henk Jumelet en Staatsbosbeheer komen natuurlijk in beeld. De uitzendingen bij elkaar geven een goed beeld van de hoeveelheid werk die momenteel in het Bargerveen wordt verzet. Deze Week van het Bargerveen volgt op een eerdere en zeer succesvolle reeks vorig jaar.

Bekijk de afleveringen op RTV Drenthe.