Werk in uitvoering voor duurzaam herstel hoogveen Bargerveen


In het Bargerveen wordt momenteel hard gewerkt om buffers aan te leggen die moeten voorkomen dat het waardevolle hoogveen in het gebied verdroogt. De buffers zorgen ervoor dat water langer kan worden vastgehouden. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat het Bargerveen niet te droog en de omliggende landbouwgronden niet te nat worden. Én op een manier die kansen biedt voor recreatie in het gebied. Zowel in Weiteveen als in Zwartemeer liggen de aannemers behoorlijk voor op schema. Door de gunstige weersomstandigheden kan nog vóór het broedseizoen veel werk worden verricht.

Werkzaamheden rond Weiteveen

In Weiteveen is de toegangsweg naar de nieuwe schaapskooi grotendeels klaar. Bijna alle huizen aan de oostrand van het dorp zijn aangesloten op het nieuwe systeem voor hemelwaterafvoer. De zogenaamde leemruggen die het opkomend grond- en regenwater uit het natuurgebied moeten tegenhouden zijn bijna klaar. De aanleg van een karakteristieke slenk in het gebied begint ook vorm te krijgen. Het fietspad tussen de Zuidersloot en de Stheemanstraat wordt eerder dan gepland onder handen genomen. De verwachting is dat hier begin april een nieuwe betonlaag ligt.

Werkzaamheden rond Zwartemeer

In het noordelijk deel van het Bargerveen is het op dit moment een komen en gaan van zandwagens. In de eerste plaats om de veenlaag naast het huidige Grenspad weg te halen en elders weer zorgvuldig te deponeren. Maar ook om de afgegraven grond op de plek van de nieuwe buffer naar het nieuwe Grenspad te vervoeren. Zodat deze kan worden opgehoogd en later van een nieuw fietspad kan worden voorzien.

Nieuwe schaapskooi

Inmiddels is de aanbesteding van de ingenieursdiensten voor de nieuwe schaapskooi afgerond. Op dit moment worden het Voorlopig Ontwerp definitief gemaakt en de installaties verder uitgewerkt. Een beslissing over de aannemer valt op korte termijn te verwachten. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt momenteel ingediend bij de gemeente Emmen. Dat betekent tevens dat de sloop van de oude Schaapskooi in gang kan worden gezet.

Afsluitingen fiets- en wandelpaden

Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren is het helaas nodig dat een aantal belangrijke fiets- en wandelpaden voorlopig is afgesloten. Deze afsluitingen vinden gefaseerd plaats.

Meer informatie

Op de projectwebsite www.bargerveen-schoonebeek.nl kunt u de laatste ontwikkelingen volgen, specifiek ook over de afsluitingen van de fiets- en wandelpaden.

Bekijk hier de animatiefilm over het project: http://www.bargerveen-schoonebeek.nl/foto-videobibliotheek/videobeelden/