Werkzaamheden Meerweg in beeld


In april 2022 startten de werkzaamheden rond de Meerweg in Haren, op de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe. Na een lange periode van voorbereiding, werd hard gewerkt aan de realisatie van een ecologische verbindingszone. Nu in juni 2023 zijn de werkzaamheden bijna klaar. Een faunapassage met brug in de Meerweg zorgt voor de verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. Dieren als de otter, kikker en ringslang kunnen zich veilig verplaatsen tussen de twee gebieden. Dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. Daarnaast draagt de ecologische verbindingszone bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer. Er is namelijk een aanvoerroute ontstaan van schoon water uit de Drentsche Aa naar het Paterswoldsemeer. Onderstaande foto’s brengen de werkzaamheden in beeld en geven een kijkje op de werkplaats.

Overzichtsfoto van het gebied met enkele locaties aangewezen

April 2022

Graafmachine achter een wit doek met donkere aarde erop

De kades en daarmee de Schipsloot moesten worden verlegd. Dat maakte namelijk ruimte voor een slenk (geul) die verbonden werd aan het Paterswoldsemeer. Onder de nieuwe kades werd geotextiel, een soort doek, gelegd. Zonder het doek zouden de kades door de slappe ondergrond wegzakken. Het doek houdt de kades op zijn plaats.

Mei 2022

Bouwplaats voor werkzaamheden in een weg met tijdelijke omleidingen langs de weg

De Meerweg werd opengebroken om de nieuwe brug aan te leggen. Met de aanleg van de brug ontstond de faunapassage. Onder de brug stroomt de slenk en kunnen dieren de drukke Meerweg passeren. Linksonder in beeld zijn de funderingspalen van de brug te zien. Deze geboorde palen zijn maar liefst 16 meter lang. Bovenop de palen werd het westelijke landhoofd, de ondersteuning van de brug, geplaatst.

Juni 2022

Houten balken en palen liggen op het zand

Het brugdek werd ter plaatse gebouwd. De brug in de Meerweg bestaat eigenlijk uit twee bruggen, een smallere brug voor fietsers en een grote brug voor het wegverkeer. De brug moest schuin in het wegdek worden gebouwd. Dat was technisch gezien wel een uitdaging!

Juli 2022

Graafmachines en werklui op een dijk

In de verlegde kades tussen de Drentsche Aa en de Schipsloot werd bevergaas aangebracht. Daarmee wordt voorkomen dat de bever gaten graaft in de waterkerende kades.

Augustus 2022

Werklui op het brugdek bezig met het storten van beton

Het beton voor het brugdek werd gestort. Dit gebeurde vlak voor de bouwvak, zodat het beton kon uitharden tijdens de vakantie.

September 2022

Graafmachine onder een brug

Het brugdek is na het uitharden verhoogd. Zo ontstond er ruimte voor het graven van de slenk. Door de slenk stroomt nu het water van de Drentsche Aa naar het Paterswoldsemeer.

Oktober 2022

Een strook lichte keien langs het water, met een graafmachine in de achtergrond

Waar de slenk uitmondt in het Paterswoldsemeer, is breuksteen aangebracht. Dat zijn grove keien van natuursteen. De keien voorkomen afkalving, het geleidelijk afbrokkelen van de oever van laagveen. Dat vindt op deze locatie al jaren plaats.

Verlichte bouwplaats in de avonduren op de weg

In oktober werd ook het asfalt op de nieuwe brug aangebracht. De drukke verkeersweg tussen Paterswolde en Haren is slechts twee dagen gestremd geweest. Het fietsverkeer kon er wel langs tijdens de werkzaamheden. De stremming is vooraf afgestemd met (horeca)bedrijven en bewoners in de omgeving.

November 2022

Graafmachine langs het water met het Paterswoldsemeer in de achtergrond

De oever van de slenk, vlak voor de uitmonding in het Paterswoldsemeer, werd natuurvriendelijk gemaakt. Daarbij werden flauwe taluds, brede hellingen langs de slenk, aangelegd.

December 2022

Nieuw gebouwd gemaal

Aan de westzijde van de slenk is het gemaal Zuidhoek gebouwd. Dat gemaal zorgt ervoor dat het achterliggende gebied met recreatiewoningen droog blijft. In december 2022 is het gemaal getest en in bedrijf gesteld.

April 2023

Bouwplaats met een graafmachine, werklui en een vrachtwagen

Aan de zuidzijde van de Meerweg is gewerkt aan een inlaatconstructie, een grote leiding waar het water doorheen stroomt. Die inlaatconstructie maakt de verbinding tussen het water van de Drentsche Aa en de slenk, naar het Paterswoldsemeer. Door middel van een automatisch bedienbare schuif in het gemaal wordt de watertoevoer gecontroleerd.

Mei 2023

Stromend water net voor de nieuw gebouwde brug

Het eerste water stroomt via de inlaat en de uitstroombak in de slenk! In de achtergrond is de nieuwe brug te zien met daaronder de faunpassage.