Zuidelijk Westerkwartier ambassadeursproject Groeningen


Het gebiedsontwikkelingsproject Zuidelijk Westerkwartier is aangewezen als één van de negen ambassadeursprojecten van het uitvoeringsprogramma Groeningen. Groeningen is het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen loopt.

Het samenwerkingsverband ‘Netwerk Groeningen’ wil dit bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. In de uitvoeringsagenda zijn negen ambassadeursprojecten benoemd die Groeningen tot leven brengen.

Meer weten? Kijk dan op de projectwebsite van het project Zuidelijk Westerkwartier.

De Drie Polders langs de A7 in het Zuidelijk Westerkwartier