Waarover kunt u klagen?


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van Prolander u niet goed heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen als u wilt reageren op het gedrag van een medewerker of bestuurder. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • het niet (of te laat) beantwoorden van uw brief
  • het niet (of te laat) reageren op uw vraag om informatie
  • het niet nakomen van afspraken
  • het geven van verkeerde of onvolledige informatie
  • beledigend of discriminerend gedrag

Een klacht mag niet gaan over beleid of over de uitvoering van beleid. Heeft u vragen over het indienen van een klacht? Neem dan contact met ons op.

Prolander hoeft niet alle klachten te behandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de klacht betrekking heeft op een gedraging:

  • waarover al eerder een klacht is ingediend en die bovendien is behandeld volgens de klachtenprocedure;
  • die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • waartegen de klager in bezwaar of beroep kan gaan.