Borgweg – A7 te Westerbroek


Borgweg – A7 te Westerbroek

De kavel Borgweg – A7 is een zeer gevarieerde natuurkavel die uitdaging biedt voor de eindbeheerder. De kavel is gelegen tussen de Borgweg en de A7 te Westerbroek en wordt omgeven door agrarisch gebied.

De kavel is kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie U, nummers 609, groot 10.07.53 hectare.

Natuurdoel

De kavel bestaat grotendeels uit kruiden en faunarijk grasland met enkele poelen en aan de rand houtopstand. De kavel is door de provincie aangemerkt als bestaande natuur binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd in de notariële akte van levering.

De huidige ecologische waarde is de aanwezige vegetatie structuur: afwisseling van moeras, structuurrijk grasland, bosrand en bos. Deze waarde moet zo mogelijk verder worden ontwikkeld doch minimaal in stand blijven.

Uw kans om eigenaar en beheerder te worden van deze gevarieerde natuur van ruim 10 hectare!

Interesse?

Ja, ik heb interesse en ontvang graag via de mail de brochure / verkoopleidraad.

Borgweg – Bokkelaan te Westerbroek