Borgweg – Bokkelaan te Westerbroek


Borgweg – Bokkelaan te Westerbroek

De kavel Borgweg – Bokkelaan is een prachtige natuurkavel die mogelijkheden biedt voor beweiding als beheervorm. De kavel is gelegen tussen de Borgweg en de Bokkelaan te Westerbroek en wordt omgeven door agrarisch gebied.

De kavel is kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie N, nummers 280, 641 en 645, tezamen groot 03.41.29 hectare.

Natuurdoel

De kavel bestaat grotendeels uit kruiden en faunarijk grasland en in het midden ligt een zoet water plas met moerasvegetatie eromheen. De kavel is door de provincie aangemerkt als bestaande natuur buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd in de notariële akte van levering.

De huidige ecologische waarde van het voormalige petgat, bestaande uit openwater en oevervegetatie is het meest waardevol. Deze situatie moet in stand blijven met minimaal de huidige kwaliteit.

Uw kans om eigenaar en beheerder te worden van dit prachtige natuurkaveltje van ruim 3 hectare!

Interesse?

Ja, ik heb interesse en ontvang graag via de mail de brochure / verkoopleidraad.

Borgweg – A7 te Westerbroek