Knooppolder Aduard


Knooppolder te Aduard

De kavel Knooppolder heeft zich als voormalig gronddepot ontwikkeld tot behoudenswaardige natuur en is gelegen langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal en aan de Spanjaardsdijk Zuid ter hoogte van het dorp Aduard. De kavel is ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw, waarbij de bagger die vrijkwam bij het uitdiepen van het Van Starkenborghkanaal is opgebracht. Het is een geaccidenteerd moerasachtig terrein met hogere en lagere delen. Het middengedeelte is sterk begroeid.

De ontsluiting van de kavel is vanaf de Spanjaardsdijk Zuid. De kavel is niet toegankelijk voor publiek.

De kavel is kadastraal bekend gemeente Aduard, sectie F, nummer 806, groot 25.36.05 hectare.

Natuurdoel

Het tot natuur verworden voormalig gronddepot Knooppolder is door de provincie aangemerkt als bestaande natuur buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd in de notariële akte van levering.

De natuurwaarde en ambitie van de Knooppolder zit in de natuurlijke successie van het terrein in combinatie met de rust en ongestoordheid. Het is één van de weinige niet-aangeplante bossen in Groningen en daarmee uniek en waardevol. Daaraan gekoppeld is er ook een ongestoorde bodem met bodemleven. Deze waarden moeten in stand gehouden worden. Dit betekent dat de natuurlijke successie zijn verdere beloop krijgt en de rust gewaarborgd blijft. Het areaal natuur mag niet kleiner worden.

Uw kans om eigenaar en beheerder te worden van dit verrassend mooi en dynamisch natuurgebied, een oase van rust van ruim 25 hectare!

Interesse?

Ja, ik heb interesse en ontvang graag via de mail de brochure / verkoopleidraad.

Natuurkavel Knooppolder Aduard