INTERREG de Lethe-Brualersloot: ruimte voor natuur tussen Westerwolde en de Eems


Logo Interreg Deutschland / Logo Europaische Union/Europese Unie

Lesen Sie hier die deutsche Übersetzung dieser Seite: Deutsche Übersetzung (pdf, 489 kB)

Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbinding gerealiseerd. Beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten kunnen zich straks makkelijker tussen Duitsland en Nederland verplaatsen. Een flinke impuls dus voor de biodiversiteit in dit grensoverschrijdend project.

Oost-west verbinding

De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Tot op heden was er tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem geen verbinding. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. Met het aanleggen van de ecologische verbindingszone tussen Westerwolde en de Eems ontstaat er straks een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden. Behalve van noord naar zuid kunnen beschermde diersoorten zich straks ook van oost naar west verplaatsen.

Wat gaan we doen?

Aan Nederlandse zijde worden in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd en in de Lethe komen poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart en zullen – afhankelijk van de weersomstandigheden – tot en met maart 2021 duren.

Recreatie

Behalve dieren is het ook de bedoeling dat mensen zich vaker zullen verplaatsen over de grens. Een bestaande wandelroute krijgt een boost met nieuwe informatieborden (Duits- en Nederlandstalig). Deze borden vertellen wandelaars en fietsers meer over de geschiedenis en natuur van het gebied.

Internationale samenwerking

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners zal kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen voor, en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio's.

Logo Interreg Deutschland / Logo Europaische Union/Europese UnieLogo Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europeaangelegenheiten und Regionale Enwicklung

Logo Provincie Groningen

Rol Prolander

Het projectmanagement is in handen van Prolander in opdracht van de provincie Groningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Remo Rietman van Prolander, tel: 0592-365216 of via r.rietman@prolander.nl.