Geld en subsidies


De provincies Drenthe en Groningen kenmerken zich door een sterke landbouw en prachtige natuurgebieden. Achter de schermen werkt Prolander aan het duurzaam, krachtig en sterk houden van dit landschap. Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen en belangen een rol. Prolander is de spil tussen deze partijen en zorgt ervoor dat alle belangen worden meegenomen in het proces. Wij zijn bij uitstek bekend met geldstromen en subsidiemogelijkheden.

Vele verschillende geldstromen

Prolander adviseert strategisch over subsidies die passen bij de projecten in het landelijk gebied die we uitvoeren. Denk aan (Europese) subsidies als LIFE, POP3, Waddenfonds en INTERREG. Prolander toetst criteria, dient namens opdrachtgevers subsidieverzoeken in en verzorgt de administratieve afhandeling. Daarnaast onderhouden we contacten met subsidieverstrekkers en betrokken gebiedspartners.

Subsidieregeling voor Natuur & Landschap

Via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) van de provincies Drenthe en Groningen kan men subsidie krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur.

Prolander adviseert aanvragers van beheersubsidie voor bestaande natuur en adviseert en begeleidt aanvragers voor investeringen via de SKNL.


Bekijk ook

Subsidiestelsel Natuur en Landschap