Beekdal Oostervoortsche Diep natuurlijker en natter


In opdracht van de provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest is het beekdal van het Oostervoortsche Diep opnieuw ingericht. Het gebied ten zuiden van Lieveren is nu natuurlijker en klimaatbestendig gemaakt. De beek heeft nieuwe meanders gekregen waardoor water weer de ruimte krijgt. De beekdalgronden kunnen zo dienen als waterberging zonder dat de omgeving hier last van heeft. Het nieuw ingerichte gebied werd vrijdag 22 juni feestelijk opgeleverd door de betrokken partijen.

Grote delen van het Peizerdiepsysteem rond Norg zijn in de afgelopen tien jaar al opnieuw ingericht. Hier zijn vele maatregelen uitgevoerd op het gebied van water, landbouw en natuur. De herinrichting van het (laatste deel van het) Oostervoortsche Diep is het sluitstuk hiervan. De herinrichting was nodig omdat de beken, slootjes en het grondwater op te veel cruciale punten van elkaar gescheiden waren. Dit zorgde voor verdroging van de natuur en te natte (landbouw)gronden in de omgeving. Nu is dat goed op elkaar afgestemd waardoor de omgeving geen overlast van water heeft bij hoge waterstanden.

Nieuwe meanders

In het gebied zijn nieuwe meanders gegraven en kades weggehaald. Voor het omliggende landbouwgebied zijn een gemaal en een windwatermolen geplaatst om wateroverlast tot een minimum te beperken, zonder dat de natuur verdroogt. Een nieuwe speciale stuw zorgt ervoor dat water tijdelijk in het gebied kan worden vastgehouden. Gedeputeerde Henk Jumelet: "In totaal is er 100 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Door de herinrichting zijn natuur en landbouw weer in balans."

Klimaatbestendig en goed voor de natuur

Door de nieuwe inrichting is dit waardevolle beekdal nu goed voorbereid op het toekomstige klimaat waarin soms extreem veel neerslag in korte periodes valt. Ook de aanwezige flora en fauna profiteren van de nieuwe inrichting. Soorten als watersnip, kikkers en otters zullen zich nog beter thuis voelen in het gebied.

Beleven, benutten en beschermen

Het herinrichtingswerk is gerealiseerd door Prolander in nauwe samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Noordenveld en Staatsbosbeheer. Het project is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland waarmee de provincie Drenthe werkt aan balans tussen beleven, beschermen en benutten van natuur. De totale projectkosten bedragen 1.6 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie over Oostervoortsche Diep

Voor meer informatie over het Oostervoortsche Diep kijk op onze projectwebsite.