Veel belangstelling voor herinrichtingsplan Oude Willem


Op 18 december 2017 hield de bestuurscommissie Oude Willem bij Boscamping Appelscha een inloopspreekuur over de herinrichtingswerkzaamheden in Oude Willem en het Life-project ‘Going up a level’. Zo’n 50 geïnteresseerden lieten zich informeren over de maatregelen en konden vragen stellen. Samen met andere partners was Prolander aanwezig om uitleg te geven over de maatregelen.

Wat gaat er gebeuren?

Met het LIFE-project ‘Going up a Level’ wordt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld 450 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur en het bestaande natuurgebied wordt verbeterd. Om dit te realiseren gaan we de oorspronkelijke hoge grondwaterstand herstellen. Het landschap wordt gevarieerder en natter; er ontstaat een rijke variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Diersoorten als de ringslang, de das en de grauwe klauwier profiteren hiervan.

De komende jaren wordt gewerkt in deze vijf gebieden: Oude Willem, het Doldersummerveld, Landgoed Boschoord, Wapserveld/De Nul en het Leggelderveld.

Start werkzaamheden en informatiebijeenkomst

Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgevoerd zoals de sloop van enkele gebouwen aan de Oude Willemsweg en de Streng. Begin 2018 gaat de aannemer aan de slag met de werkzaamheden. Welke dit zijn staan in de inrichtingsplannen van Oude Willem en het LIFE-project ‘Going up a level’. In het voorjaar van 2018 organiseren we een informatiebijeenkomst. Dit maal over de werkplanning: welk gebied wordt al eerste aangepakt en welke werkzaamheden gaan dan plaatsvinden? Ook is er dan een mogelijkheid tot een veldbezoek. In het voorjaar van 2018 wordt de start van de uitvoering gemarkeerd met een openingshandeling. Ook is er dan de mogelijkheid van een veldbezoek waarin we de werkzaamheden toelichten en meer kunnen vertellen over de planning van de werkzaamheden.

Meer weten?

Meer weten over het LIFE-project en welke werkzaamheden waar plaatsvinden? Kijk op onze projectpagina.