Zuidwest Drenthe: grootschalige natuur van Europese allure


Grootse topnatuur van Europese allure samen met een sterke recreatieve infrastructuur maakt Zuidwest Drenthe een van de groenste en meest aantrekkelijke gebieden van de provincie. Drie Natura 2000-gebieden Dwingelderveld, Drents Friese Wold en Holtingerveld waarvan de eerste twee ook de titel Nationaal Park dragen, bieden uitgestrekte en soms ruige natuur waar rust, ruimte, stilte en duisternis domineren.

Havelterberg (Foto: Hans Dekker)

Diverse opgaven

Prolander werkt in opdracht van de provincie Drenthe samen met gemeenten, waterschap, natuurbeheer-organisaties, particuliere beheerders, inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap in Zuidwest Drenthe. Natuurontwikkeling, verbetering van de landbouwstructuur en het realiseren van extra waterberging zijn daarbij belangrijke opgaven. Ook recreatie en cultuurhistorie worden meegenomen in de plannen. De inrichting van Zuidwest Drenthe is balans brengen tussen beleven, benutten en beschermen. Om dit te realiseren werkt Prolander aan verschillende projecten met ieder hun eigen uitdaging.

Overzicht projecten

Vanuit het deelprogramma Zuidwest Drenthe worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd. Hierover heeft de provincie afspraken gemaakt met het Rijk. Hieronder een overzicht van de projecten in uitvoering, in voorbereiding en gerealiseerde projecten.

Projecten in uitvoering

  • Oude Willem, gelegen in het hart van het Drents-Friese Wold, is de afgelopen jaren door verschillende maatregelen van landbouwgrond veranderd naar meer uitdagende natuur. In 2021 worden de laatste inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Meer informatie over dit project.
  • Leggelderveld is een heidegebied met veel bijzondere planten en grote afwisseling in hoog en laag en in nat en droog. Met diverse maatregelen zorgen we dat de heide vochtig genoeg blijft, zodat planten en dieren hun leefgebied behouden. Meer informatie over dit project.

Projecten in planfase

  • In Ootmaanlanden-Koningsschut wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd die ervoor zorgt dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Ook worden Ootmaanlanden en Koningsschut aantrekkelijker gemaakt op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Meer informatie over dit project.
  • In de middenloop van de Vledder Aa werken we aan de opgaven om 204 hectare natuur te realiseren, de waterkwaliteit te verbeteren en een klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen. Meer informatie over dit project.
  • Havelterberg is een project bij de poort van het Holtingerveld. In dit gebied staan we voor de opgave van 37 hectare natuurontwikkeling. Hiermee krijgen de unieke heischrale graslanden een kwaliteitsverbetering. De uiteindelijke inrichting van het gebied wordt afgestemd op de omgeving en de potenties van het gebied.

Afgeronde projecten

Het LIFE-project Drents-Friese Wold & Leggelderveld zette in op forse verbetering van het natuurgebied. Dit gebeurde onder andere door uitvoering van (water)maatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold in de periode 2014-2019. Zoals het omvormen van bos, het dempen van een forse watergang, het verminderen van de drinkwateronttrekking en het gebied inrichten als rustgebied met in de toekomst mogelijk beheer door groot wild. Meer informatie over dit project.

Spiegelven Oude Willem (Foto: Hans Dekker)

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de uitvoering. Daarnaast levert Prolander specialistische inbreng op het gebied van onder andere ecologie, hydrologie en subsidies.

Meer informatie

Alex SchuilingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met  projectleider Alex Schuiling van Prolander, tel: 0592-365304 of via a.schuiling@prolander.nl.