Binnenkort aanleg van twee faunapassages in Westerbroek


De provincie Groningen legt in Westerbroek dit voorjaar in de Oudeweg en in de Borgweg een faunapassage aan. Binnenkort starten de werkzaamheden. De provincie nodigt de inwoners van Westerbroek uit voor een informatiebijeenkomst op 14 februari.

De twee faunapassages zijn onderdeel van de verbinding tussen natuurgebied ‘t Roegwold en het Zuidlaardermeer. Een belangrijk onderdeel van deze verbinding is de aanleg van een veilige route voor otters. Die route wordt met duikers onder de weg door gerealiseerd. Daarnaast moet de ecologische verbindingszone wat betreft waterhuishouding zodanig worden ingericht dat het omringende landbouwgebied geen negatieve gevolgen ondervindt. Later dit jaar worden ook voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de ecologische zones.

Hinder

De werkzaamheden kunnen voor aanwonenden en gebruikers van de lokale wegen enige hinder veroorzaken. Voor het autoverkeer wordt voor een korte periode een omleidingsroute aangegeven. Voor fietsers legt de aannemer een tijdelijk fietspad aan. Wat de werkzaamheden precies inhouden, wordt 14 februari verteld en in beeld gebracht. Die middag en avond zijn medewerkers van de provincie Groningen, de aannemer en Prolander aanwezig om vragen te beantwoorden.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is donderdag 14 februari van 17.00 uur tot 20.00 uur in het Aalmanshuus aan de Oudeweg 89 in Westerbroek

Planning werkzaamheden

Week 9 (25 februari tot en met 1 maart) voorbereidende werkzaamheden:

 • Oudeweg; Kappen bomen, dempen sloot, bypass voor fietsers
 • Borgweg; Kappen bomen

Week 10 (4 maart t/m 8 maart)

 • Oudeweg; verleggen kabels en buizen, verkeersmaatregelen, rijstrookafzetting

Week 11 - 13 (11 maart tot en met 29 maart)

 • Oudeweg; nutspartijen verleggen kabels en buizen. Daarvoor wordt het asfalt van de Oudeweg verwijderd
 • Verkeersmaatregelen stremming en omleiding over de Borgweg

Week 14 - 17 (1 april tot en met 26 april)

 • Oudeweg; start werkzaamheden faunaduiker, grondwerk, plaatsen duiker, aanvullen en asfalteren. Daarnaast gaan de werkzaamheden aan de waterleiding hier nog door.
 • Verkeersmaatregelen stremming en omleiding over de Borgweg
 • Borgweg; nutsbedrijven verleggen kabels en buizen in het naastliggende weiland en in de bomenstrook
 • Verkeersmaatregelen; snelheidsbeperking tot maximaal 30km/uur.

Week 18 - 20 (29 april tot en met 17 mei)

 • Borgweg; aanleg fietsbypass, start werkzaamheden faunaduiker, grondwerk, plaatsen duiker, aanvullen en asfalteren. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan de kabels van KPN.
 • Verkeersmaatregelen stremming en omleiding over de Oudeweg

Meer weten

Lees meer over hoe otters veilig de A7 gaan passeren op onze projectpagina over Westerbroek.