“De Drentsche Aa spant voor mij de kroon”


Wil je een beter beeld krijgen van onze organisatie en de mensen van Prolander? Ben je misschien van plan om te solliciteren op een vacature bij ons? Lees dan dit persoonlijke verhaal van hydroloog Erik Bakker. Hij stelt zich aan jou voor en vertelt hoe het is om bij Prolander te werken, hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en hoe hij de dynamiek van het werkveld van Prolander ervaart.

Wat doe je precies bij Prolander?

Erik: “Ik werk voornamelijk in Zuid-West Drenthe en in een deel van de Drentsche Aa. Mijn functie heeft best wel wat raakvlakken met die van een ecoloog. Maar ik ben verantwoordelijk voor de hydrologische inbreng in projecten van Prolander. Dat leg ik zo verder uit. We werken aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland voor de provincies Drenthe en Groningen door bestaande en nieuwe natuur met elkaar te verbinden. Ook werk ik aan onderzoeksvragen vanuit het Natura 2000-beheerplan (beschermde natuurgebieden) zodat we het hydrologisch functioneren van een systeem beter in de vingers krijgen en verbeteren.”

Foto: Erik Bakker, door Prolander.

“Dat klinkt wat abstract, dus laat ik een voorbeeld noemen. In het gebied Ossenbroeken, aan de zuidkant van het Rolderdiep, zijn positieve ontwikkelingen op het gebied van het beschermde habitattype trilvenen. Trilveen is een zeldzame vegetatie op een drijvend veenpakket. Het gebied is nat en kwelafhankelijk met zeldzame planten. Met de inrichting van het Rolderdiep proberen we naast natuurontwikkeling in het gebied zelf, ook de ontwikkelingen in Ossenbroeken te versterken zodat er een robuust systeem ontstaat. Hierdoor krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen. Ik onderzoek dus hoe het komt dat een gebied nat of droog is, wat er aan gedaan kan worden en waar we wat aan moeten doen. Dit doen we in samenwerking met de omgeving en betrokken partijen.”

“Ik werk vaak zolang het proces duurt. Platgezegd begin ik met een kaal stuk grond. Samen met gebiedspartners, de omgeving en betrokken partijen worden de plannen voor het gebied gemaakt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de machines in het veld gaan draaien om de natuur te verbeteren.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

“Veel werk gebeurt vanaf de computer. Bijvoorbeeld door het maken van analyses van grondwater- en oppervlaktewaterstanden. Maar ook het beoordelen van onderzoeksrapportages door ingenieursbureaus. Zo zetten we bijvoorbeeld onderzoeken op de markt om een hydrologisch systeem te modelleren. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld. Het komt erop neer dat als we een maatregel doorvoeren, onderzoeken wat de effecten zijn. Hoe pakt dit uit voor de omgeving of voor de planten? Per gebied kunnen de uitkomsten verschillend zijn. Ook ga ik af en toe het veld in om het gebied te leren kennen.”

Wat vind je het leukst aan jouw werk? Waar ben je trots op?

“Ik vind het mooi om te werken aan het landschap en de natuur van de toekomst. Afgelopen decennia is de biodiversiteit behoorlijk achteruit gegaan. Ook speelt de klimaatverandering hierbij een rol: verdroging en hevige neerslag. Het geeft mij voldoening om voor toekomstige generaties de natuur en het landschap robuuster te maken en meer biodiversiteit te genereren.”

Hoe is het om bij Prolander te werken?

“Prolanders zijn betrokken, een warme club mensen. Door corona is het wel wat stiller geworden, maar dat is niet vreemd omdat we veel thuiswerken. Maar als ik op kantoor ben is er veel persoonlijk contact. Dat is erg prettig. Ook zijn er veel ontwikkelmogelijkheden om verder te groeien.”

Welke van de gebieden van Prolander is jouw favoriet en waarom?

“De Drentsche Aa spant voor mij de kroon. Echt een prachtig gevarieerd beekdallandschap met akkers, beekdalen, essen, bosvlaktes, singels, kwel- en infiltratiegebieden en gronden van zand, leem tot veen. Alles zit erin. Het gebied heeft veel potentie. Dat maakt het heel bijzonder.”

Foto: Drentsche Aa, Schipborgerdiep.

Meer verhalen

Benieuwd naar meer verhalen van Prolanders?

  • Ecoloog, Rienko van der Schuur. “Mensen kunnen niet zonder de natuur”
  • Landschapsarchitect, Martin van Dijken. “Binnen een paar jaar rondlopen in je eigen ontwerp”
  • Projectleider, Jacomijn Pluimers. “Ik geloof in een gebiedsaanpak”
  • Strategisch adviseur grondzaken, Arjen van der Veen. “Met een kleine groep enthousiaste mensen veel voor elkaar krijgen geeft echt een kick”