Van landbouwgrond naar natuur? Daar is subsidie voor!


Om de Nederlandse natuur te behouden en versterken, is actie nodig. Met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) helpen de provincies Groningen en Drenthe grondeigenaren om het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap te financieren. Zo komt er meer ruimte voor natuurontwikkeling en -herstel. Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) helpt daarbij als robuust netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. Om dat natuurnetwerk te realiseren is het zo nu en dan nodig (landbouw)grond om te vormen naar natuur.

Het SNL-team biedt hulp bij omvorming

Janette Hofman werkt bij het SNL-team van Prolander en weet goed hoe het zit met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. “Wil je als grondeigenaar landbouwgrond vrijwillig omvormen naar natuur? Dan kun je contact met ons opnemen en kijken we samen naar de mogelijkheden en eventuele maatregelen. Wij bieden persoonlijke begeleiding. Wel zo fijn, want omvorming van land is best een complex proces. Samen doorlopen we alle stappen. Zoals: hoe dien je een aanvraag in en bij welke organisaties kun je terecht?”

Hoe werkt het?

“Mijn collega’s gaan op bezoek bij de grondeigenaar om een kijkje te nemen op het perceel. Het kan bijvoorbeeld gaan om eentonig grasland dat omgevormd gaat worden naar meer kruidenrijk grasland. In een keukentafelgesprek leggen we het proces uit en hoe je een bepaald natuurdoel kunt realiseren. Dat proces hangt af van het doel: voor de overgang naar bos zijn andere maatregelen nodig dan voor de ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland.”

Foto: kruiden- en faunarijk grasland in Noordenveld, © Hans Dekker.

Het financiële plaatje

De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor de maatregelen die moeten worden genomen. De eigenaar krijgt na taxatie een vergoeding voor de waardevermindering van de landbouwgrond, omdat landbouwgrond een hogere marktwaarde heeft dan natuurgrond. Na de omvorming is beheer nodig om het natuurdoel in stand te houden. Daarvoor is beheersubsidie beschikbaar. De hoogte van de beheervergoeding hangt af van het natuurbeheertype. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de mogelijkheden.

Wat moet je zelf doen?

“De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag en het bijbehorende inrichtings- of realisatieplan. Wij helpen daarbij en geven advies. Belangrijke onderdelen zijn bijvoorbeeld: beschrijving van het perceel, de geschiedenis, staat van de bodem, de waterstand, de gewenste natuur en hoe je die natuur gaat realiseren. En is er een investering en kostenbegroting nodig? Als alles op papier staat dien je uiteindelijk de subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom omvormen?

“Die overweging verschilt per grondeigenaar. Vind je een eigen stuk natuur gewoon leuk? Dan is dat al een goede reden. Of ben je er nog niet helemaal uit en wil je de mogelijkheden verkennen? We kijken wat past binnen je bedrijfsvoering. Als je meedoet, blijf je zelf eigenaar van de natuurgrond. Je sluit daarbij wel een contract af met de provincie dat er geen landbouw meer mag plaatsvinden.”

Foto: kruiden- en faunarijk grasland in Wildenberg, © Hans Dekker.

Bij wie kun je terecht?

Je kunt ons altijd bellen of mailen. Wij leggen graag de mogelijkheden uit. Je kunt ons bereiken via 0592-365000 of prolander-snl@prolander.nl