Peilbuizen Mantingerveld, Mantingerbos en Oude Diep


In en rond het Mantingerveld, Mantingerbos en Oude Diep onderzoekt Prolander de bodem en het grondwater. Dit doen we in opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Om aanvullende informatie te verzamelen over de opbouw van bodem en grondwater worden in oktober 60 extra peilbuizen geplaatst. Ook wordt er 32 keer geboord om het moeilijk doorlaatbare keileem te lokaliseren.

Natuur beleven, benutten en beschermen

Prolander werkt samen met de provincie Drenthe, de gemeenten, het Waterschap, natuurorganisaties, inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap in het Mantingerzand, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep. Natuurontwikkeling, een verbetering van de landbouwstructuur en het realiseren van extra waterberging zijn hiervan belangrijke onderdelen. Daarnaast wordt onderzocht hoe het gebied aantrekkelijk wordt en blijft voor recreanten. Zo ontstaat er een balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Peilbuizen en boringen

Prolander heeft kennis van de bodem en het water nodig om in de natuurgebieden op een juiste manier maatregelen te kunnen nemen. Met het huidige meetsysteem kan nog niet voldoende informatie worden verzameld. Om het gebied beter in beeld te krijgen plaatsen Prolander en het Waterschap in oktober 60 extra peilbuizen. Voor het plaatsen van alle peilbuizen zijn zes weken nodig. Het plaatsen van een peilbuis duurt ongeveer een dag. Naar verwachting ondervinden omwonenden hiervan geen (geluids-)hinder. De buizen blijven ongeveer tien jaar staan.

De bodem van het gebied bestaat voor een deel uit lagen van keileem. Keileem is moeilijk doorlaatbaar, en daardoor zeer bepalend voor de waterhuishouding. Op 32 plekken worden daarom boringen gedaan om te zien waar keileem in de grond zit en hoe dik en diep die lagen zijn.

Bekijk de kaart (pdf, 341 kB) waar peilbuizen worden geplaatst en waar boringen plaatsvinden.