Sloten, dijken en oevers Lage Wal veiliger en natuurvriendelijk


Sinds medio februari wordt de Lage Wal in het Paterswoldemeer veiliger en natuurvriendelijker gemaakt voor mens en dier. De eerste werkzaamheden zijn voltooid en maandag 18 maart ging aannemer Jelle Bijlsma aan de slag met het plaatsen van nieuwe damwanden en duikers.

Het Paterswoldemeer is door de provincie Groningen aangewezen als essentieel natuurgebied en wordt de komende tijd verbeterd voor flora, fauna en recreatie. Zo worden de oevers lager en minder steil, komt er meer beplanting, vochtig grasland, moerassige sloten en nieuwe duikers. Daarmee wordt de wal toegankelijker voor otters. Met meer beplanting, zoals riet, verbetert de waterkwaliteit en ontstaat een aantrekkelijk paaigebied voor allerlei soorten vissen. Ook wordt gewerkt aan stevigere dijken zodat deze veilig blijven en komt er een nieuwe brug in het fietspad langs het meer. Het resultaat: een veilig en natuurvriendelijk gebied met schoner water.

Samenwerking

De provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde en Prolander werken samen aan een aantal projecten rond het Paterswoldemeer. Lage Wal is de eerste in de reeks met het doel aangepaste oevers en realiseren van onderdelen van het Natuurnetwerk in het gebied. Op 14 februari 2019 gaven gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen), Carla Alma (waterschap Noorderzijlvest) en Henk Lammers (Meerschap Paterswoldsemeer) het startsein door het bouwbord ter plaatse te onthullen onder het toeziend oog van bewoners en betrokkenen.

Nieuwe sloten

De afgelopen weken zijn nieuwe sloten gegraven en bestaande sloten verbreed. Sloten onder aan de dijk zijn meer de polder in gelegd voor een betere waterafvoer en bomen die de dijk verzwakken zijn weggehaald. De veendijken (een deel van de Hoornsedijk) worden zodoende veiliger.

Maandag 18 maart startten de werkzaamheden om een nieuwe damwand te plaatsen tussen de Nijvenstersluizen en molen De Helper. Dat zal ongeveer drie weken duren, waarna het stuk vanaf de molen naar de woningen op de andere hoek van het Molenpad wordt aangepakt. Hier zal een nieuwe, lagere houten damwand vijf meter voor de oever worden geplaatst. Dat zorgt ervoor dat dieren gemakkelijker aan wal kunnen komen. Tijdens deze werkzaamheden zijn het fietspad en voetpad gewoon begaanbaar.

De toekomst

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, ontstaat een meer open verbinding met het Paterswoldemeer en is Lage Wal een plek waar het goed toeven is voor flora, fauna en recreant. Na afronden van de werkzaamheden is het Paterswoldsemeer verbonden met het Leekstermeer en ’t Roegwold.

Meer informatie

U leest meer over inrichting van de Lage Wal op onze projectpagina.