Start inrichting gebied Lage Wal in het Paterswoldsemeer


Donderdag 14 februari werd het startsein gegeven voor de inrichting van het gebied Lage Wal in het Paterswoldsemeer. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en maatregelen voor schoon water wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor onder andere otters en vissen.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen, Carla Alma van waterschap Noorderzijlvest en vicevoorzitter Henk Lammers van Meerschap Paterswolde gaven het startsein door het onthullen van het bouwbord.

Verbindingszone

Het gebied van de Lage Wal en de achterliggende polder is ongeveer 5 hectare groot en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Op dit moment is de Lage Wal nog een onaantrekkelijke oever voor bijvoorbeeld de otter. Door de oever natuurvriendelijk en minder steil aan te leggen wordt de polder achter de oever beter bereikbaar. Gedeputeerde Henk Staghouwer: "Voor de provincie Groningen is het Paterwoldsemeer een essentieel natuurgebied in de verbinding tussen het Leekstermeer en ’t Roegwold. De oever en de polder van de Lage Wal zijn onderdeel van deze verbindingszone. Met de start van Lage Wal zetten we vandaag een volgende goede stap in de verdere inrichting van dit gebied."

Waterkwaliteit

Waterschap Noorderzijlvest gaat ook een aantal projecten realiseren. Bestuurder Carla Alma: “Schoon water in het Paterswoldsemeer is voor ons een belangrijke doelstelling. Daar werken we aan door moeraszones in te richten, de afvoercapaciteit en beschikbaarheid van water te verbeteren en het peilbeheer te optimaliseren. Omwille van de visstand gaan we paai- en opgroeigebieden bevorderen. Dat zorgt er samen voor dat het water in het meer schoner wordt. Maar ook dat meer verschillende diersoorten naar het meer trekken. Zo dragen we bij aan versterken van de biodiversiteit.”

Meedenken via schetssessies

Voor de drie partners is de betrokkenheid van direct omwonenden en gebruikers van het meer belangrijk. Lage Wal is een mooi voorbeeld. Meedenken en meepraten door omwonenden en gebruikers tijdens zogenoemde schetssessies was waardevol. Opmerkingen en suggesties zijn in het inrichtingsplan verwerkt.  Wethouder Henk Lammers (Tynaarlo) is vicevoorzitter van het meerschap Paterswolde: “Het Paterswoldsemeer en omgeving is voor de inwoners van Groningen, Haren, Eelde, Paterswolde en Tynaarlo een belangrijk recreatiegebied. Er zijn zwemlocaties en veel mensen genieten van zeilen, varen en kanoën, vissen, wandelen en fietsen. We willen dan ook gezamenlijk blijven werken aan dit mooie gebied.”

Meerdere projecten

Lage Wal is een van de projecten die komende tijd worden gerealiseerd door de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en het meerschap Paterswolde. Het Project Lage Wal zal door aannemer Jelle Bijlsma, onder begeleiding van Ingenieursbureau Witteveen en Bos, uitgevoerd worden. Het projectmanagement is in handen van Prolander. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer weten?

Kijk dan op onze projectpagina.