Start werkzaamheden LIFE-project Oude Willem


Vrijdag 16 maart staken gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe) en Johannes Kramer (Provincie Fryslân) symbolisch de eerste schop in de grond in het gebied Oude Willem. Basisschoolkinderen van OBS de Singelier uit Diever gingen op excursie in het gebied en overhandigden de gevonden ‘schatten’ uit het gebied aan de gedeputeerden. Hiermee ging het LIFE-project Drents-Friese Wold - Oude Willem officieel van start.

Oude Willem als kloppend natuurhart

In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt de Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied van 450 hectare. Om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park, wordt het gebied omgevormd naar een natuurlijk landschap. Het gebied gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. In het Wapser-, Doldersummer-, Leggelderveld en Boschoord gaan we onder andere sloten dempen, vennetjes herstellen, bos omvormen, heide herstellen en plaggen. Veel sloten en greppels verdwijnen waardoor de grondwaterstand stijgt en natuur de ruimte krijgt. Er komt ook een nieuw fietspad in het gebied. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met de herinrichting van dit gebied, zorgen we er samen voor dat de Oude Willem goed aansluit op het park en dat de natuur in het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold optimaal verbeterd en beschermd kan worden. Ook kan men straks het gebied beleven, doormiddel van het nieuwe fietspad. Dat maakt het Nationaal Park Drents-Friese Wold compleet.”

Meer weten?

Meer weten over het LIFE-project en welke werkzaamheden waar plaatsvinden? Kijk op onze projectpagina.