Hoe dient u een klacht in?


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van Prolander u niet goed heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Tijdens een gesprek. Neem daarvoor contact met ons op.
  • Via een mail naar: klachten@prolander.nl
  • Via de post. Stuur het naar: De directeur van Prolander, Postbus 50040, 9400 LA Assen.

Een schriftelijke klacht bevat tenminste:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van de klacht. De klacht mag alleen gaan over het gedrag  van een medewerker of bestuurder van Prolander.
  • Uw handtekening