Vooraankondiging duurzame pachtuitgifte 2023


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel nieuwe natuur te realiseren. Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstellingsformulier

Om in aanmerking te komen voor de pachtgronden van het seizoen 2023 kunt u een belangstellingsformulier invullen. Vanaf september 2022 kunt u dit formulier op deze webpagina vinden. De belangstellenden kunnen zich tot 1 november 2022 inschrijven.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
  • Gronden worden onder beperking uitgegeven.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachtgrond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze webpagina vindt.

Duurzame pachtuitgifte

Het is belangrijk om te werken aan een gezonde, vitale bodem. Een vitale bodem is vruchtbaar, geeft ruimte aan biodiversiteit, weert ziektes, bergt water, slaat CO2 op, houdt voedingsstoffen vast en geeft ze gedoseerd weer af. Een vitale bodem is nodig om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren, wateroverlast en verdroging tegen te gaan en klimaatdoelstellingen te halen.