Landbouw en water


De provincies Drenthe en Groningen kenmerken zich door een sterke landbouw en waardevolle natuurgebieden. Een vitale landbouwsector is gebaat bij een optimale verkaveling en met veranderingen in de sector veranderen ook de wensen in het grondgebruik. Achter de schermen werkt Prolander aan het waardevol, aantrekkelijk en duurzaam houden van dit landschap. Van de Drentsche Aa, het Bargerveen, het Westerwolde en het Zuidelijk Westerkwartier; er is genoeg te doen. Onder de subpagina projecten kunt u per provincie zien aan welke projecten wij werken. Mocht u interesse hebben in gronden of deze in pacht willen nemen kijk dan op de subpagina grond.

Optimale verkaveling voor vitale landbouw

Prolander zorgt ervoor dat landbouwgronden meer aaneengesloten en dichter bij de boerderij komen te liggen. Zodat agrariërs efficiënter kunnen werken en er minder landbouwverkeer door de dorpen rijdt (veiligheid). Dit doen we door gronden te ruilen en bedrijven te verplaatsen.

Waterhuishouding op orde

De kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater heeft invloed op mogelijkheden voor natuur, landbouw, recreatie en de woonomgeving. Samen met waterschappen brengen we de waterhuishouding in gebieden op orde en zoeken we desgewenst naar ruimte voor waterberging. Zo willen we wateroverlast voorkomen die ontstaat door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling.


Bekijk ook