Reestdal: een oude stroombeek in een nieuw jasje


Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten. Het natuurgebied moet aansluiten aan het Nationale Natuurnetwerk, er komt meer natte heidenatuur die beter aansluit op de omliggende landbouw. Daarom is Prolander aan het werk.


De Reest voerde vroeger veel water af van het hoogveengebied bij Dedemsvaart en Slagharen naar het Meppelerdiep en Zwarte water bij Meppel. Door ingrepen in de waterhuishouding in en om het beekdal gaat er nu veel minder grond- en oppervlaktewater naar de Reest. Het beekdalsysteem is weer hersteld en de waterafvoer naar de Reest vergroot. Door een groot deel van de landbouwgronden in te richten voor natuur en de afvoer van de beek te vertragen komt er meer water naar het beekdal dat langer in het gebied blijft. Hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor bijzondere dieren zoals de vlindersoort zilveren maan en bijzondere planten zoals zonnedauw en dotterbloem. Tegelijkertijd vermindert tijdens natte perioden de wateroverlast in de omgeving van Meppel.

Opdracht

Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Reest tussen Drogteropslagen en de uitmonding in het Meppelerdiep. Prolander werkt hier in opdracht van de provincie Drenthe. Zo moet het natuurgebied beter aansluiten op het Nationale Natuurnetwerk. Dat kan door particuliere eigenaren te interesseren voor natuurbeheer. Of door gronden te verwerven en over te dragen aan terreinbeheerders. Daarvoor wordt landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied. De natuur en landbouw zullen hierbij natuurlijk wel goed op elkaar moeten aansluiten.

De Reest heeft meer (grond)water nodig, daarvoor zijn een groot aantal hydrologische maatregelen genomen. Er zijn nog plannen om een ecologische verbinding van de Zuidwoldiger waterlossing via de Vogelzangse wijk en de daar gelegen natuurgebieden zoals “Het Zwarte Gat” naar de Reest bij Linde te realiseren. Daarbij wordt ook een koppeling gezocht met de over de N48 liggende ecoducten. In het bovenstroomse gebied van het Reestdal bij Drogteropslagen zijn de meanders van de rivier hersteld en is een broekbos aangelegd.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Het Drentse Landschap en gemeente De Wolden.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, grondverwerving, communicatie en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van onder andere vastgoed, aanbesteding, hydrologie en landschapsvormgeving.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Meer informatie

Frits FoekemaVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Frits Foekema van Prolander, tel: 0592-365099 of f.foe­ke­ma@pro­lan­der.nl.