De Ruiten Aa in Westerwolde kronkelt weer


Wie door het Oost-Groningse Westerwolde loopt, vaart of rijdt, raakt als vanzelf onder de indruk van het beekdal van de Ruiten Aa. Een prachtig gebied, dat de afgelopen jaren al veel mooier is geworden. Het beekdal is kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder.


Waardevolle archeologische en cultuurhistorische schatten zijn beschermd of opnieuw zichtbaar gemaakt. De waterhuishouding is zo aangepast dat flora en fauna volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Recreatie krijgt een nieuwe impuls waar ook het lokale bedrijfsleven van profiteert. Tegelijkertijd blijft er oog en plek voor de landbouw die al eeuwenlang karakteristiek is voor deze unieke streek.

In Westerwolde wordt sinds 1992 stapsgewijs gewerkt aan de inrichting van gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur). Dit netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden zorgt voor een groter leefgebied voor planten en dieren zodat ze zich beter kunnen verspreiden. In deze gebieden is uiteraard ook volop ruimte om te recreëren. In totaal gaat het om 2500 hectare grond, allemaal gelegen rond, of in het beekdal van de Ruiten Aa.

Opdracht

Voorheen werd het werk in Westerwolde uitgevoerd in het kader van de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. In 2011 is de gebiedscommissie Westerwolde benoemd met als opdracht om die delen van het Natuurnetwerk te realiseren die nog niet zijn uitgevoerd. Ook de economische ontwikkeling van het gebied is een aandachtspunt. Daarom bundelen de partners in de gebiedscommissie hun krachten en middelen om projecten op te zetten rond thema’s zoals natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, archeologie, water, sociaal economische vitalisering en landbouw. Over deze zaken brengt de commissie advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten.

Aan de slag in Renneborg-Ter Walslage

Renneborg-Ter Walslage is met 450 ha het grootste en het laatste project van de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa (2500 ha). De werkzaamheden begonnen begin 2019 en duren zo’n anderhalf jaar. Het gaat om het gebied aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vasthouden zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water wordt afgevoerd naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen wordt de natuur versterkt en kunnen vissen van en naar hun paaiplekken komen. Tegelijkertijd komen er wandel- en fietspaden en moet de landbouw in het omliggende gebied zich kunnen blijven ontwikkelen.

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

De provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s zijn opdrachtgevers. In het project wordt samengewerkt met de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal, LTO Noord en Stichting Promotie Westerwolde.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement en het secretariaat van de gebiedscommissie. Daarnaast verzorgt Prolander de aankoop en functieverandering van gronden en leveren we specialistische kennis op het gebied van hydrologie, ecologie, landschappelijk ontwerp en aanbestedingen.

Logo Waddenfonds

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsonwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandMeer informatie

Remo RietmanVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Remo Rietman van Prolander, tel: 0592-365216  of via r.rietman@prolander.nl.

Alle informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.ruitenaa.nl.

Blijf op de hoogte en geef u op voor de nieuwsbrief.

Op twitter kunt u de ontwikkelingen volgen via @GC_Westerwolde