“Bij Prolander gaat het echt om heel bijzondere natuur”


Wil je een beter beeld krijgen van onze organisatie en de mensen van Prolander? Ben je misschien van plan om te solliciteren op een vacature bij ons? Lees dan dit persoonlijke verhaal van coördinator Natura 2000, Maurijn Oude Essink. Hij stelt zich aan jou voor en vertelt hoe het is om bij Prolander te werken, hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en hoe hij de dynamiek van het werkveld van Prolander ervaart.

Wat doe je precies bij Prolander?

“Ik ben (waarnemend) coördinator Natura 2000. Een van de taken is het actualiseren van de Natura 2000-beheerplannen. In deze plannen staat onder andere welke maatregelen per gebied genomen moeten worden om planten en dieren te beschermen. Dat is een heel uitdagende en ingewikkelde klus, met bijkomende issues over de stikstofproblematiek, verdroging en verzuring van de grond. Hierdoor staan de instandhoudingsdoelen voor de leefomgeving voor planten en dieren onder druk. Wij moeten ervoor zorgen dat de leefomgeving verbetert. Dat wordt in de plannen beschreven. We doen dit niet alleen, maar zoeken de samenwerking op met verschillende stakeholders zoals beheerders, de omgeving en uiteraard onze opdrachtgever de provincie.”

Foto: Maurijn (in zijn blauwe overhemd) met een collega. Foto: Prolander.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

“Zorgen dat de inhoudelijke input voor onder andere de Natura 2000-beheerplannen boven water komt. De dag begin je bijvoorbeeld met een voortgangsoverleg met het Natura 2000-team. Hierin praat je door over de stikstofproblematiek. Is iets niet duidelijk? Dan heb je contact met een collega van de provincie. Als er input vanuit een gebied op tafel moet komen, bel je met een beheerder. Maar het kan ook zijn dat er een nieuw onderwerp aan bod komt. Je kijkt dan hoe andere provincies dit aanpakken. Laatst waren we aan het nadenken over de actualisatie van de Natura 2000 beheerplannen. Toen is contact geweest met diverse provincies om van gedachten te wisselen.

Wat vind je het leukst aan jouw werk? Waar ben je trots op?

“Het leukst vind ik om met elkaar inhoudelijk aan de slag te gaan om de Natura 2000-instandhoudingsdoelen te halen. Het gaat echt om heel bijzondere soorten en vegetaties.  Bijvoorbeeld het zeldzame habitattype: heischrale graslanden. Dit zijn graslanden met een relatief zure en voedselarme bodem waardoor bijzondere plant en insecten leven. Daarnaast vind ik het heel mooi dat we met een hele club specialisten in een complexe Natura 2000-wereld het goede doen voor de natuur. Samen komen we tot mooie resultaten. Dat vind ik persoonlijk heel mooi en belangrijk.”

Hoe is het om bij Prolander te werken?

“Dat bevalt heel erg goed. Ik werk vanaf het begin bij Prolander, ruim vijf jaar. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Daar ben ik wel een typisch voorbeeld van. Ik kwam binnen als medewerker gebiedsontwikkeling. Het werk bij de Hunze en Drenthe Aa was toen echt in de startfase. Dat beviel me wel, maar ik wilde ook doorgroeien als projectleider. Die kans heb ik toen gepakt. Kortom, binnen Prolander kun je doen wat je leuk vindt, samen met een team fijne collega’s.”

Welke van de gebieden van Prolander is jouw favoriet en waarom?

“Het Holtingerveld vind ik wel heel bijzonder, vanwege de heischrale graslanden. Maar ook door de hoogteverschillen, de unieke natuur en historie van het gebied.”

Meer verhalen

Benieuwd naar meer verhalen van Prolanders?

  • Ecoloog, Rienko van der Schuur. “Mensen kunnen niet zonder de natuur”
  • Landschapsarchitect, Martin van Dijken. “Binnen een paar jaar rondlopen in je eigen ontwerp”
  • Projectleider, Jacomijn Pluimers. “Ik geloof in een gebiedsaanpak”
  • Strategisch adviseur grondzaken, Arjen van der Veen. “Met een kleine groep enthousiaste mensen veel voor elkaar krijgen geeft echt een kick”
  • Hydroloog, Erik Bakker. "De Drentsche Aa spant voor mij de kroon"
  • GIS-medewerker, Hindrik Wester. "Toekomstig gebied visualiseren, daar ben ik trots op"