Druk bezochte informatieavond over project Renneborg-Ter Walslage


Op donderdagavond 8 december bezochten circa 100 omwonenden de informatieavond in Sellingen over het inrichtingsplan voor het natuurgebied Renneborg-Ter Walslage. De gebiedscommissie Westerwolde heeft bewoners en betrokkenen persoonlijk uitgenodigd voor een toelichting over de geplande werkzaamheden. In eerdere bijeenkomsten is het inrichtingsplan al toegelicht. Op 8 december was er vooral aandacht voor de technische tekeningen en planning van de maatregelen komend jaar.

Waterpeil

Op 8 december was er vooral aandacht voor de technische tekeningen en planning van de maatregelen komend jaar. In een aparte toelichting van waterschap Hunze en Aa’s is stilgestaan bij de effecten van de maatregelen op de (grond)waterpeilen. In eerdere bijeenkomsten is aangegeven dat Waterbedrijf Groningen de waterwinning in het gebied zou stopzetten. Zij hebben inmiddels besloten dit voorlopig niet te doen. Het waterschap heeft toegelicht dat er nu rekening gehouden wordt met de effecten van de peilwijzingen van de Ruiten Aa. Deze effecten op de grondwaterpeilen blijven binnen acceptabele grenzen.

Grootste en laatste project Ruiten-Aa

Renneborg-Ter Walslage is met 500 ha het grootste en het laatste project van de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa (2500 ha). De werkzaamheden beginnen naar verwachting medio 2017 en duren zo’n anderhalf jaar. Het gaat om het gebied aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vasthouden zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water wordt afgevoerd naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen wordt de natuur versterkt en kunnen vissen van en naar hun paaiplekken komen. Tegelijkertijd komen er wandel- en fietspaden en moet de landbouw in het omliggende gebied zich kunnen blijven ontwikkelen.

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement en het secretariaat van de gebiedscommissie. Daarbij houdt Prolander ook de regie op de uitvoering van de maatregelen en de communicatie met de omwonenden.

Meer informatie

Lees verder over dit project en het inrichtingsplan op onze projectsite over Ruiten Aa.