Start robuuste verbindingszone Polder Vredewold


We zijn gestart met de werkzaamheden om een robuuste verbindingszone in te richten bij Polder Vredewold. Dit gebied ligt aan de noordzijde van het Leekstermeer, ingeklemd tussen de Lettelberterpetten en het Lettelberterdiep en is ruim 11 hectare groot. Het gebied is eigendom van Stichting het Groninger Landschap; wij richten het in opdracht van de provincie Groningen in. Deze verbindingszone stimuleert de uitwisseling, en de voorplanting, van dieren en planten tussen De Onlanden, het Leekstermeer en De Driepolders.

Open verbinding met Leekstermeer

Polder Vredewold heeft nog een aangepast landbouwpeil. Dit betekent dat de waterstand lager is dan hij van nature zou zijn. Wij maken doorgangen waardoor de polder in feite wordt ontpolderd en in open verbinding wordt gebracht met het Leekstermeer. Hierdoor ontstaat er een bredere moeras-, riet- en oeverzone en wordt het waterbeheer natuurlijker. De bestaande sloten in het gebied worden verbreed en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Betere paaigelegenheden voor vissen

Op deze manier kunnen de vissen de polder intrekken en ontstaan er meer en betere paaigelegenheden voor vissen. De oeverzone en moeraszone van het Leekstermeer wordt breder. Hier profiteren vogels als de roerdomp, het baardmannetje en de groene glazenmaker van. Ook de otter, die al vaak gezien wordt in dit gebied, gaat hier voordeel van ondervinden.

Zuid-noord verbinding

In 2014 hebben we in opdracht van de provincie al 1 hectare ingericht als robuuste verbindingszone, net ten zuiden van de A7. Als we straks de 11 hectare bij Polder Vredewold hebben ingericht, is een zuid-noord verbinding gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn naar verwachting in april klaar.