Koning opent schaapskooi in Bargerveen


Koning Willem-Alexander opende donderdag 27 september samen met schaapsherder Luuc Bos de grootste en meest duurzame schaapskooi van Nederland in het Bargerveen in Weiteveen. Hij bracht onder andere een bezoek aan de schapenstal en het restaurant bij de schaapskooi.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen ontvangen de koning.

Het bezoek start met een rondleiding door het hoogveengebied Bargerveen. Eerst een bezoek aan het aardkundig monument. Daarna een rit met de Veenland Express.

Koning Willem-Alexander onderweg in Veenland Express

Aangekomen bij de schaapskooi vindt de officiële opening plaats. De schaapskooi biedt onderdak aan zo’n 1.000 schapen en 110 runderen. De schapen onderhouden het beschermde hoogveengebied van Bargerveen. Als de koning de deuren van de stal openzwaait lopen de schapen rustig het natuurgebied in. De koning bracht vervolgens nog een bezoek aan het informatiecentrum en horecagelegenheid ‘Bij Wollegras’. Onder begeleiding van gastvrouw Nynke Houwing - voorzitter van Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek - en Gedeputeerde Henk Jumelet sprak de vorst met betrokken organisaties, ondernemers en inwoners over hun bijdrage aan de ontwikkeling van het natuurrijke gebied. Het bezoek wordt feestelijk afgesloten met een optreden van Daniël Lohues, die zijn nummer 'Hier kom ik weg' voor de koning zingt.

Koning opent deuren schaapskooi

Projectleider Prolander spreekt met de koning

Projectleider Bert van Guldener – projectleider vanuit Prolander – maakte ook onderdeel uit van het ontvangstcommitte. Tijdens de rondleiding door het gebied sprak hij met koning Willem Alexander over de recente ontwikkelingen in het gebied.

Het moment dat hem het meest is bijgebleven is het bezoek van het aardkundig momument: “Vanaf dit punt heb je prachtig overzicht over het laatste stuk nog levend hoogveen van Nederland. De verschillende lagen in het landschap maken de ontstaandgeschiedenis van het gebied tastbaar. Het het grootschalig winnen van turf, de verlaging van de waterstand en indikking van het veen door vertering geleid heeft tot grote hoogteverschillen. Je ziet Duitsland in de verte liggen. Net als de nieuwe wandelpaden en fietsroutes die zijn aangelegd. Een indrukwekkende locatie om de Koning te vertellen over wat we hier samen voor elkaar hebben gekregen. Een resultaat om trots op te zijn”.

Bert van Gluldener vertelt koning over het Bargerveen

RTV drenthe volgde de koning op de voet. Voor iedereen die het bezoek van de koning nog niet gezien heeft of de beelden nog een keer wil zien is er een samenvatting.

Nieuwe natuur in het Bargerveen

Het Bargerveen is met 2.000 hectare het grootste hoogveengebied in Nederland. Het halfopen veenlandschap beschikt over grote plassen en bovenveengraslanden. In het gebied zijn zeldzame planten en insecten te vinden en vele vogelsoorten. In opdracht van de provincie Drenthe voeren Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord en de NAM werkzaamheden uit om het gebied te beschermen en toegankelijk te maken voor recreatie. Het nieuwe bezoekerscentrum is hét startpunt om het gebied te verkennen. Bij de ontwikkeling van het Bargerveen is ook het Duitse natuurpark Moor-Veenland betrokken. Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw ingericht grensoverschrijdend natuurgebied.

Het project wordt in het kader van het INTERREGprogramma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 2,4 miljoen euro door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.