Te koop: 27 ha natuurgrond ten zuiden van Meppel


De te verkopen natuurgronden zijn gelegen ten zuidoosten van het Diaconessen Ziekenhuis in Meppel en worden aan de zuidkant begrensd door de Hoogeveensche Vaart en aan de noordkant door de stadsrand van Meppel en de N851. De totale oppervlakte bedraagt 27.12.55 hectare. Het gaat om zeven percelen die als één geheel worden verkocht.

Bepalingen voor de gronden

De toekomstige eigenaar heeft de verplichting om de gronden tot ontwikkeling te brengen en in stand te houden als zijnde kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en bossingel. Het gebied maakt deel uit van een waterbergingsgebied, wat betekent dat de lagere delen meerdere keren per jaar kunnen overstromen. Op de paden en lanen op het terrein wordt een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van recreatief medegebruik door wandelaars. Er bestaan mogelijkheden voor het verkrijgen van een beheersubsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Belangstelling? Reageer voor 17 augustus 2018

De gronden worden in opdracht van de provincie Drenthe verkocht door uitvoeringsorganisatie Prolander. Dat gebeurt volgens het principe van gelijkberechtiging. Heeft u belangstelling? Dan kunt u tot uiterlijk 17 augustus 2018 uw beheersplannen en een bieding indienen. Hoe u dat kunt doen leest u op pagina 8 van de verkoopbrochure (pdf, 2.4 MB).

De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Biedingen worden deels beoordeeld op de kwaliteit van het voorgestelde beheerplan en deels op basis van de hoogte van het inschrijfbedrag.

Meer informatie of een terreinbezichtiging

De informatie over de gronden en/of de koop vindt u in de verkoopbrochure (pdf, 2.4 MB).

Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar grondzaken@prolander.nl.

Luchtbeelden van het gebied

Kaart van het gebied

Kaart van het gebied - schaal 1 op 5000 (pdf, 618 kB)

Kaart van het gebied - schaal 1 op 2500 (pdf, 2.4 MB)