Liefstinghsbroek vraagt om maatwerk


Het Liefstinghsbroek is een natuurgebied van 20 hectare ten zuiden van het Groningse Vlagtwedde. Het natuurgebied bestaat uit een loofbos – het oudste bos van Groningen – en blauwgraslanden. Herstel van deze stikstofgevoelige natuur vraagt om een onderbouwde en op het gebied afgestemde aanpak. De pilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ gaat daarbij helpen.

Marco Kooijinga, werkzaam bij Prolander en coördinator van de meetpilot, geeft aan dat er landelijke afspraken zijn gemaakt voor het beschermen en in stand houden van onder andere het Liefstinghsbroek. Een van de manieren om hieraan bij te dragen is het verminderen van de stikstofneerslag in het natuurgebied. “Teveel stikstof heeft een verzurend en vermestend effect op natuur. De bijzondere natuur in het Liefstinghsbroek kan daar niet goed tegen en komt onder druk te staan. Meer algemene plantensoorten, zoals de braam, kunnen beter tegen zure grond en verdrukken soorten als de gevlekte orchis en de blauwe zegge. Dat resulteert in een vermindering van de biodiversiteit en mogelijk het verdwijnen van de bijzondere natuur in het Liefstinghsbroek.”

Natuur en landbouw

De provincie Groningen heeft advies gevraagd aan een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. De vraag van de provincie luidt: welke maatregelen moeten worden genomen om enerzijds de natuur in het Liefstinghsbroek te herstellen en anderzijds een toekomstbestendige positie van de landbouw te creëren? Om antwoord te geven op die vraag, heeft de adviescommissie een meetpilot opgezet. “Deze pilot bestaat uit het meten van de hoeveelheid stikstof in en rond het Liefstinghsbroek. Op meerdere plekken, zoals in en rond het bos en bij agrarische bedrijven, worden diverse metingen gedaan. Daarmee wordt in beeld gebracht waar de stikstof vandaan komt, hoe deze zich verspreidt en welk effect deze heeft op het natuurgebied”, legt Marco uit.

Unieke meetmethode

“Het is een voor Nederland unieke manier om stikstof te meten”, vervolgt Marco. Stikstof verplaatst zich door de lucht en is afkomstig van onder andere verkeer, industrie en landbouw. “Door te meten en de meetdata te bestuderen krijgen we meer zicht op het gedrag van stikstof, de uitstoot, de beweging door de lucht en de neerslag, vertelt Marco. “Met deze inzichten kunnen we beter bepalen wat slimme maatregelen zijn voor de natuur én de landbouw in en rondom het Liefstinghsbroek. Kortom, zo komen we tot maatwerk.”

Sensorbox voor stikstof

Sensorbox voor stikstof. Foto: Marco Kooijinga

Gedragen advies

Volgens Marco zorgt de pilot daarmee voor meer kennis en een gedeeld uitgangspunt. “De betrokken partijen in dit gebied werken al heel lang samen. Dat zijn onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze & Aa’s, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal en vertegenwoordigers van de landbouwsector. Samen beoordelen we welke maatregelen het meest effectief zijn voor het gebied. Alleen dan resulteert de pilot in een onderbouwd advies, waar alle partijen achter staan. Dat is heel belangrijk. Op die manier kunnen we het meeste bieden voor de natuur van het Liefstinghsbroek én de landbouw eromheen.”

Vroege Vogels

Radioprogramma Vroege Vogels bekeek verschillende meetplekken in het Liefstinghsbroek en ging in gesprek met deskundigen over deze ‘Maatwerk met Meetwerk’-aanpak. Luister hier naar de uitzending.

Heb je vragen over de pilot? Mail dan naar meetpilot@prolander.nl