Serie informatieavonden Bargerveen


Deze week start een nieuwe reeks informatieavonden over de voortgang van de werkzaamheden in het Bargerveen. Als eerste is Zwartemeer aan de beurt. Op 21 en 28 juni volgen nog twee avonden. Iedereen is welkom op deze informatieavonden. De Bestuurscommissie hecht veel waarde aan goede contacten met inwoners en omwoners. Juist daarom is er veel tijd en aandacht voor het stellen van vragen en het aandragen van suggesties. Van Prolander zijn er specialisten aanwezig om antwoord op te geven.

Over de werkzaamheden

Op de eerste avond (13 juni) is vooral uitleg gegeven over de werkzaamheden aan de Buffer Noord en de Grenskade. De eerste Informatieavond (vanavond) gaat over de Buffer Noord.

Zo is er toelichting gegeven over de maatregelen die op stapel staan (en voor een deel al zijn gebeurd):

  • uitgraven buffer
  • transporteren zand, grond en veen naar Grenskade
  • verhogen en verstevigen Grenskade
  • aanleggen verbreed fietspad Grenskade
  • ophogen omliggende landbouwgronden
  • storten zand en grond op Parkeerplaats Hogeweg
  • ophogen Laardijk en Verlengde Noordersloot
  • aanleggen verbreed fietspad Laardijk

De volgende ronde

De volgende informatieavonden zijn:

  • woensdag 21 juni in het Veenloopcentrum te Weiteveen
  • woensdag 28 juni in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek

Alle avonden beginnen om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. Meer informatie leest u op de projectsite van het Bargerveen.