Start herinrichting loop van de Ruiten Aa in Westerwolde


Met het slaan van 10 piketpalen door leden van de gebiedscommissie Westerwolde en bewoners uit het gebied, is op vrijdag 15 maart de toekomstige loop van de Ruiten Aa uitgezet.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen) was een van de eerste die met de hamer een klap gaf op de piketpaal. Ook de wethouders Bart Huizing (gemeente Westerwolde) en Groziena Brongers (gemeente Stadskanaal) en waterschap bestuurder Fien Heeringa (Hunze en Aa’s) hebben een piketpaal in de grond geslagen.

In totaal hebben ruim 150 mensen acte de préséance gegeven op de uitnodiging om de feestelijk start van de werkzaamheden mee te beleven. “Een goede opkomst. Leuk om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij het gebied. Vanaf het begin hebben bewoners meegedacht en mee geschetst”, reageert projectleider Paul Haarhuis (Prolander).

De werkzaamheden in Sellingen en omgeving zijn onderdeel van het laatste project. In 2020 is de hele loop van de Ruiten Aa opnieuw ingericht. Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen is al even bezig met de voorbereidingen om de Ruiten Aa weer te laten slingeren door het landschap van Ter Walslage en Renneborg. Met 500 hectare is Renneborg-Ter Walslage het grootste en het laatste project van de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa dat ongeveer 2.500 hectare beslaat. De aannemer is bovenstrooms begonnen. De werkzaamheden die vóór het broedseizoen uitgevoerd moeten worden, pakt de aannemer als eerste op.

Begrenzing van het gebied

Het gebied is begrensd aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. In het stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen, slingeren, krijgt de natuur kans om te ontwikkelen en kunnen straks de vissen van en naar hun paaiplekken trekken. Tegelijkertijd legt Oosterhuis wandel- en fietspaden aan en zijn er voor de landbouw in het omliggende gebied ook mogelijkheden. De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug. Vaste stuwen worden daarom vervangen door bodemvallen zodat vissen een vrije doorgang krijgen.

Meer weten?

Lees meer over het herinrichtingen van de Ruiten Aa op onze projectpagina.