Voorbereidingen voor project Middenloop Vledder Aa fase 2


Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt de Middenloop van de Vledder Aa. In 2014 is het eerste deel van de middenloop omgevormd tot natuur en is de beek hersteld naar de oorspronkelijke loop. De komende jaren gaat Prolander in opdracht van de provincie aan de slag met fase 2 van de Middenloop Vledder Aa. Dit project is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland Zuidwest Drenthe.

Voorbereidende onderzoeken

Op dit moment bereidt Prolander zich samen met de gebiedspartners voor op de start van dit project. Dat betekent dat er de komende maanden diverse onderzoeken plaatsvinden om het plangebied goed te leren kennen. Op basis van deze informatie wordt de opdracht van Prolander dit najaar vastgesteld en kan de planvorming beginnen.

Behalve de aanwezigheid van veldonderzoekers zullen omwonenden weinig merken van de voorbereidende onderzoeken. Er is geen sprake van geluidsoverlast of hinder. Indien er onderzoek moet plaatsvinden op of vlakbij particuliere percelen zal Prolander vooraf met de omwonenden contact opnemen om dit af te stemmen.

Planning

Zodra het project Middenloop Vledder Aa fase 2 officieel van start gaat ontvangen omwonenden en andere belangstellenden uiteraard meer informatie over dit project en zal Prolander hen betrekken bij de planvorming. Dat zal naar verwachting eind 2020 / begin 2021 zijn.