Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen


Van de herinrichting van het Bargerveen tot de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Met ruim 70 medewerkers werkt Prolander dagelijks aan tientallen projecten in het landschap van de provincies Drenthe en Groningen.

Een uitdagende puzzel

In de projecten werken onze medewerkers aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied. Wij maken het ontwerp, zoeken de juiste bestemming voor de grond en vertalen dat naar de concrete uitvoering. Dat is vaak een ingewikkelde maar uitdagende puzzel. Want we houden rekening met de wensen van vele verschillende bestemmingen: natuur, landbouw, ondernemerschap, water(berging) en recreatie. Wij zijn de ontwerpers en procesregisseurs met gedegen gebiedskennis. Dat doen en kunnen we nooit alleen, maar altijd samen met overheden, ondernemingen, terreinbeheerders en bewoners.

Lange ervaring; jonge organisatie

Onze medewerkers lopen vaak al vele jaren rond in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen. Toch is Prolander een jonge organisatie. Op 1 maart 2015 is Prolander opgericht en hebben we voor de provincies Drenthe en Groningen de taken overgenomen van de (opgeheven) rijksdienst Dienst Landelijk Gebied. Zo blijft er continuïteit en stabiliteit in het vele werk wat er in het landelijk gebied gebeuren moet. Meer dan ooit hebben wij de focus op flexibiliteit, creativiteit en innovatie. In een wereld die sterk verandert zoeken we actief naar nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden.


Bekijk ook

Organisatie

Meer over onze ervaring, kernwaarden en organisatiestructuur

Bestuur

Meer over onze opdracht, eigenaren en verantwoording