Contouren natuurzone Westerbroek zichtbaar


Het werk voor de zogenaamde Ecologische Verbindingszone (EVZ) Westerbroek is volop in uitvoering. Vanuit de lucht zijn de contouren al heel mooi zichtbaar. Bekijk hieronder de foto’s die onlangs vanuit een vliegtuigje zijn gemaakt.

De zone (ca. 85 hectare) is een belangrijke verbinding tussen de natuurgebieden van het Roegwold en het Zuidlaardermeer en onderdeel van het natuurnetwerk. In de zone komt een slenk met diverse waterpartijen. Met name soorten als Noordse woelmuis, ringslang en de otter zullen ervan profiteren doordat ze zich straks makkelijker tussen beide gebieden kunnen verplaatsen. In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden klaar.

Foto's: Koos Boertjens

Meer weten? Kijk dan op de projectpagina Westerbroek van onze website.