“Ik hoop mensen te kunnen enthousiasmeren voor de natuur”


De werkzaamheden in Westerbroek zijn voltooid. Van 2018 tot en met 2021 hebben Prolander en samenwerkingspartners, in opdracht van de provincie Groningen, in totaal 90 hectare nieuwe natuur aangelegd. Deze natuurzone verbindt twee bestaande natuurgebieden zodat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Projectleider Christina Schipper-Hulshof blikt terug op het project.

Foto: Koos Boertjens

Wat leveren de afgeronde werkzaamheden op voor de natuur?

"De natuurzone Westerbroek is een belangrijke schakel in een veel groter natuurnetwerk. Het gebied verbindt twee bestaande natuurgebieden: het Zuidlaardermeer en ’t Roegwold. Het is een langgerekt gebied dat diverse wegen doorkruist. Voorheen vormden die wegen barrières voor dieren als de otter, ringslang en poelkikker. Zij konden zich niet verplaatsen tussen de twee gebieden. Nu hebben we vijf faunapassages aangelegd en kunnen dieren veilig passeren. Aan de sporen te zien, maken de otters er al gebruik van!

Door het leefgebied te vergroten, neemt ook de soortenrijkdom toe. Dieren die zich nog niet in het gebied hadden gevestigd, kunnen nu het gebied bereiken en het aantrekkelijk genoeg vinden om te blijven. Daardoor stijgt het aantal verschillende soorten dat voorkomt in het gebied."

Wat is er bijzonder aan het gebied?

"Bijzonder aan het gebied is de rijke historie. Vroeger werd in het gebied veen afgegraven. Bij het uitbaggeren van veen ontstonden langgerekte gaten die volliepen met water. Dit zijn zogenoemde petgaten. Het uitgebaggerde veen werd te drogen gelegd op naastgelegen stroken grond. Hierdoor ontstond een heel rechtlijnig landschapspatroon.

Onze landschapsarchitect Martin van Dijken heeft het ontwerp van de huidige inrichting op deze ontstaansgeschiedenis geïnspireerd. Waar in andere gebieden sloten door het landschap kronkelen, is het slotenpatroon van Westerbroek vrij rechtlijnig.

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er ook loopgraven en tankgrachten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het blijft bijzonder wat een gebied je allemaal vertelt."

Hoe kijk je terug op dit project?

"De voorbereiding en de uitvoering verliepen snel. Vanaf het begin hebben we de omgeving erbij betrokken en hebben we gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Ik ben blij met het doorlopen gebiedsproces en het resultaat.

Het project geeft een mooie invulling aan de natuur- en wateropgave. Bovendien hebben we gedacht aan de beleving van het gebied. We hebben wandelpaden aangelegd en een uitkijkpunt gerealiseerd. Zo kunnen bewoners en bezoekers het gebied zien ontwikkelen. Ik hoop mensen te kunnen enthousiasmeren voor de natuur."